Ammarah Tariq är forskarstuderande och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennens forskning har stort fokus på företags sociala ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR) och specifikt frågan om greenwashing.

Ammarah

Sidan uppdaterades 2023-06-27