Edith Andresen är forskare i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på affärsutveckling, innovation och affärsmodellsinnovationer.

Edith Andresen

Berätta – vem är Edith Andresen.
Ursprungligen kommer jag från Trondheim, Norge men bor sedan 22 år tillbaka i Sundsvall där jag arbetar på Mittuniversitetet som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Jag föddes in i ett litet familjeföretag och har själv varit företagare under stora delar av mitt liv – så utveckling av affärer, affärsnätverk och företagande individer ligger mig varmt om hjärtat. Jag jobbar mycket men hinner också med min stuga i Hamn, med promenader, måleri och pyssel, samt umgänge med vänner och familj.

Beskriv din forskning.
I 2011 disputerade jag med avhandlingen: ”Dressed for success – designing and managing regional strategic networks” och ser mig själv främst som en nätverksforskare. Fokus har varit på strukturella, processrelaterade och nätverksnavets roll. Strukturella faktorer kan exempelvis vara hur sammansättningen av nätverksaktörer (företag/offentliga organisationer/akademi etc) ser ut och vilka resurser dessa har tillgång till och kan bidra med. Processrelaterade faktorer handlar om hur förtroendefulla relationer, commitment och legitimitet kan skapas och vilka aktiviteter som behöver genomföras för att samsyn och samarbete ska uppstå i sådana nätverkskonstellationer. Nätverksnavets ”orkestrerande” roll, förmågor och aktiviteter har ofta kopplata till offentlig/privat samverkan kring affärsutveckling, innovation och affärsmodellsinnovationer. Jag arbetar ofta aktionsinriktad – dvs att jag forskar, kommunicerar och diskuterar resultat med respondenterna/nätverksdeltagarna samtidigt som jag följer deras process. Detta förfarande har också möjliggjort tester av forskningsresultat i realtid.

Hur kommer det sig att du började intressera dig för detta område?
Mellan 1999 och 2007 arbetade jag som ”mäklare” vid Mittuniversitetet med extern/intern samverkan som huvuduppgift, ofta i nätverk med olika aktörer och insåg då att det inte är så lätt att samarbeta strategiskt med andra organisationer. Detta väckte min nyfikenhet och intresset för att skaffa mig fördjupad förståelse och kunskaper inom området.  

Varför behövs din forskning?
Det är komplext och svårt att ”orkestrera” nätverksutveckling, strategiska samarbeten, innovation och affärsmodellsinnovation i privat såväl som i offentlig kontext men ofta avgörande för att kunna utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt. Ökad globalisering, krav på samarbete, hållbarhet och effektivitet kopplat till allt större komplexitet och fokus på förändringsförmåga, gör samarbete till en central framgångsfaktor för företag såväl som offentliga organisationer intresseföreningar m.m.

Hur fördelar du din tid mellan forskningen och undervisning?
Jag delar min tid mellan undervisning och forskning utifrån vilka forskningsprojekt som är på gång och försöker integrera studenter i projekten om möjligt.

Drömscenario i termer av jobbet?
Jag tycker jag har världens bästa jobb. Det är fritt, omväxlande, utvecklande, utmanande och möjliggör många intressanta och stimulerande möten, utbyten och kontakter. Förmånen att få träffa studenter, följa med och bidra till deras utveckling känns också ovärderlig.

Kontakt

Edith Andresen

Universitetslektor

010-1428684