Publicerad forskning

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 32
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 18
 • Strategiska nätverk 20
 • SMF Tillväxt 27
 • Livslångt lärande 1
 • Övrigt 4

Totalt 115

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 32***
 • Fastighet  8*
 • Redovisning, revision  6**
 • Strategiska nätverk  12
 • SMF Tillväxt 2
 • Livslångt lärande 7
 • Övrigt  9

Totalt  76

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är tre branschövergripande
*** Av dessa är sex branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 34
 • Fastighet  19
 • Redovisning, revision  13
 • Strategiska nätverk  34
 • SMF Tillväxt 20
 • Livslångt lärande 7
 • Övrigt  2

Totalt  129

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 3
 • Fastighet 3
 • Redovisning, revision 10
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 3

Totalt 20

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 25
 • Fastighet 13
 • Redovisning, revision 20*
 • Strategiska nätverk 7
 • SMF Tillväxt 8
 • Livslångt lärande - 
 • Övrigt 2

Totalt 75

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 1
 • Fastighet 1
 • Redovisning, revision 15
 • Strategiska nätverk  1
 • SMF Tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 0

Totalt 19

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 127
 • Fastighet 57
 • Redovisning, revision 82
 • Strategiska nätverk 74
 • SMF tillväxt 59
 • Livslångt lärande 15
 • Övrigt 20

Totalt 434