Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 36
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 21
 • Strategiska nätverk 21
 • Regional och SMF tillväxt 27
 • Livslångt lärande 2
 • Övrigt 4

Totalt 124

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 35***
 • Fastighet  9*
 • Redovisning, revision  23**
 • Strategiska nätverk  12
 • Regional och SMF tillväxt 2
 • Livslångt lärande 12
 • Övrigt  13

Totalt  106

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är tre branschövergripande
*** Av dessa är sex branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 47
 • Fastighet  19
 • Redovisning, revision  15
 • Strategiska nätverk  43
 • Regional och SMF tillväxt 20
 • Livslångt lärande 17
 • Övrigt  2

Totalt  163

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 4
 • Fastighet 5
 • Redovisning, revision 14
 • Strategiska nätverk  0
 • Regional och SMF tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 5

Totalt 29

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 28
 • Fastighet 13
 • Redovisning, revision 20*
 • Strategiska nätverk 8
 • Regional och SMF tillväxt 10
 • Livslångt lärande - 
 • Övrigt 2

Totalt 81

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 1
 • Fastighet 1
 • Redovisning, revision 16
 • Strategiska nätverk  1
 • Regional och SMF tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 0

Totalt 20

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 151
 • Fastighet 60
 • Redovisning, revision 109
 • Strategiska nätverk 85
 • Regional och SMF tillväxt 61
 • Livslångt lärande 31
 • Övrigt 26

Totalt 523

Sidan uppdaterades 2023-01-02