Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 35
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 20
 • Strategiska nätverk 21
 • SMF Tillväxt 27
 • Livslångt lärande 2
 • Övrigt 4

Totalt 122

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 33***
 • Fastighet  9*
 • Redovisning, revision  6**
 • Strategiska nätverk  12
 • SMF Tillväxt 2
 • Livslångt lärande 8
 • Övrigt  13

Totalt  83

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är tre branschövergripande
*** Av dessa är sex branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 38
 • Fastighet  19
 • Redovisning, revision  14
 • Strategiska nätverk  38
 • SMF Tillväxt 20
 • Livslångt lärande 15
 • Övrigt  2

Totalt  146

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 3
 • Fastighet 3
 • Redovisning, revision 12
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 4

Totalt 23

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 26
 • Fastighet 13
 • Redovisning, revision 20*
 • Strategiska nätverk 7
 • SMF Tillväxt 10
 • Livslångt lärande - 
 • Övrigt 2

Totalt 78

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 1
 • Fastighet 1
 • Redovisning, revision 16
 • Strategiska nätverk  1
 • SMF Tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 0

Totalt 20

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 136
 • Fastighet 58
 • Redovisning, revision 88
 • Strategiska nätverk 79
 • SMF tillväxt 61
 • Livslångt lärande 25
 • Övrigt 25

Totalt 472

Sidan uppdaterades 2023-01-02