Publicerat

  • Bank, försäkring, pension 39
  • Fastighet 13*
  • Redovisning, revision 22
  • Strategiska nätverk, regional utveckling 21
  • SMF tillväxt  26
  • Livslångt lärande 4
  • Övrigt 6

  Totalt 131

  * Av dessa är en branschövergripande

  • Bank, försäkring, pension 36***
  • Fastighet  9*
  • Redovisning, revision  24**
  • Strategiska nätverk, regional utveckling 12
  • SMF tillväxt 2
  • Livslångt lärande 13
  • Övrigt  13

  Totalt  109

  * Av dessa är en branschövergripande
  ** Av dessa är tre branschövergripande
  *** Av dessa är sex branschövergripande

  • Bank, försäkring, pension 49
  • Fastighet  19*
  • Redovisning, revision  15
  • Strategiska nätverk, regional utveckling 45
  • SMF tillväxt 22
  • Livslångt lärande 23
  • Övrigt  2

  Totalt  175

  * Av dessa är en branschövergripande

  • Bank, försäkring, pension 4
  • Fastighet 6
  • Redovisning, revision 15
  • Strategiska nätverk, regional utveckling 1
  • SMF tillväxt 1
  • Livslångt lärande -
  • Övrigt 3

  Totalt 30

  • Bank, försäkring, pension 29
  • Fastighet 13*
  • Redovisning, revision 22*
  • Strategiska nätverk, regional utveckling 8
  • SMF tillväxt 10
  • Livslångt lärande 2
  • Övrigt 2

  Totalt 86

  * Av dessa är en branschövergripande

  • Bank, försäkring, pension 1
  • Fastighet 1
  • Redovisning, revision 16
  • Strategiska nätverk, regional utveckling 1
  • SMF tillväxt 1
  • Livslångt lärande -
  • Övrigt 0

  Totalt 20

  • Bank, försäkring, pension 158
  • Fastighet 61
  • Redovisning, revision 113
  • Strategiska nätverk, regional utveckling 89
  • SMF tillväxt  62
  • Livslångt lärande 42
  • Övrigt 26

  Totalt 551

Sidan uppdaterades 2023-01-02