Publicerad forskning

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 31
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 18
 • Strategiska nätverk 17
 • SMF Tillväxt 24
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 3

Totalt 106

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 29***
 • Fastighet  7*
 • Redovisning, revision  6**
 • Strategiska nätverk  11
 • SMF Tillväxt 2
 • Livslångt lärande 5
 • Övrigt  7

Totalt  67

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är tre branschövergripande
*** Av dessa är sex branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 31
 • Fastighet  19
 • Redovisning, revision  13
 • Strategiska nätverk  31
 • SMF Tillväxt 19
 • Livslångt lärande 6
 • Övrigt  1

Totalt  120

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 3
 • Fastighet 3
 • Redovisning, revision 10
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 3

Totalt 20

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 21
 • Fastighet 11
 • Redovisning, revision 19
 • Strategiska nätverk 4
 • SMF Tillväxt 5
 • Livslångt lärande - 
 • Övrigt 2

Totalt 62

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 1
 • Fastighet 1
 • Redovisning, revision 15
 • Strategiska nätverk  1
 • SMF Tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 0

Totalt 19

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 116
 • Fastighet 54
 • Redovisning, revision 81
 • Strategiska nätverk 64
 • SMF tillväxt 52
 • Livslångt lärande 11
 • Övrigt 16

Totalt 394