Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 36
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 20
 • Strategiska nätverk 21
 • SMF Tillväxt 27
 • Livslångt lärande 2
 • Övrigt 4

Totalt 123

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 35***
 • Fastighet  9*
 • Redovisning, revision  9**
 • Strategiska nätverk  12
 • SMF Tillväxt 2
 • Livslångt lärande 8
 • Övrigt  13

Totalt  88

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är tre branschövergripande
*** Av dessa är sex branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 39
 • Fastighet  19
 • Redovisning, revision  15
 • Strategiska nätverk  41
 • SMF Tillväxt 20
 • Livslångt lärande 16
 • Övrigt  2

Totalt  152

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 4
 • Fastighet 3
 • Redovisning, revision 12
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 4

Totalt 24

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 27
 • Fastighet 13
 • Redovisning, revision 20*
 • Strategiska nätverk 8
 • SMF Tillväxt 10
 • Livslångt lärande - 
 • Övrigt 2

Totalt 80

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 1
 • Fastighet 1
 • Redovisning, revision 16
 • Strategiska nätverk  1
 • SMF Tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 0

Totalt 20

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 142
 • Fastighet 58
 • Redovisning, revision 92
 • Strategiska nätverk 83
 • SMF tillväxt 61
 • Livslångt lärande 26
 • Övrigt 25

Totalt 487

Sidan uppdaterades 2023-01-02