Avhandlingar, böcker, bokkapitel och forskningsrapporter

Öhman, P. (2016)
The behavioural impact of external and internal factors on SME loan assessments,
in Nilsson, F. och Stockenstrand A-K (ed.), Bank regulation: effects on strategy, financial accounting and management control, London: Routledge, pp. 334-355.

Norberg, M. och Stockenstrand, A-K. (2016)
Regulating transaction-based and relationship-based elements in firm-bank exchanges”,
in Nilsson, F. och Stockenstrand A-K (ed.), Bank regulation: effects on strategy, financial accounting and management control, London: Routledge, pp. 86-103.

Norberg, M. (2016),
On the nature of the multidimensional firm-bank exchange,
Licentiatavhandling nr 127, Sundsvall: Mittuniversitetet.

Johanson, J. och Johanson, M. (2016)
From anonymity to identity: Network transformation in economies and industries in transition from plan to market,
in Thilenius, P., Pahlberg, C. och Havila, V. (eds.), Extending the business network approach - New territories, new technologies, new terms, Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 41-66. 

Johanson, M. och Lundberg, H. (2016)
Why expatriates’ private relations matter,
in Thilenius, P., Pahlberg, C. och Havila, V. (eds.), Extending the business network approach - New territories, new technologies, new terms, Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 99-120. 

Gebert Persson, S. och Káptalan-Nagy, E. (2016)
Legitimacy in the business network context,
in Thilenius, P., Pahlberg, C. och Havila, V. (eds.), Extending the business network approach - New territories, new technologies, new terms, Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 301-314.

Öhman, P. och Lundberg, H (red.). (2015)
Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer,
Lund: Studentlitteratur

Larsson, M. och Wallerstedt, E. (2015)
Reglering av bank, försäkring och revision - traditioner och trender,
i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid 19-54.

Öhman, P. (2015)
Särskilda utmaningar för revisorer, fastighetsvärderare och andra yrkesverksamma med dubbla lojaliteter,
i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 55-74.

Bellman, L .och Lind, H. (2015)
Är fastighetsvärderingar att lita på för banker och andra aktörer,
i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 75-94.

Öhman, P., Nilsson, A. och Tagesson, T. (2015)
Riskbedömningar inom bank och revision relaterade till två typfel,
i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 145-166.

Gebert Persson, S. Gidhagen, M. och Lundberg, H. (2015)
Webbaserade tjänster och förtroende - vardagsmat för banker, utmaning för försäkringsbolag?,
i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 167-184.

Silver, L. och Thyr, A. (2015)
Trovärdighet och förtroendeskapande aktiviteter med särskilt fokus på bankbranschen,
i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 185-200.

Andresen, E. Braunerhielm, L. och Roxenhall, T. (2015)
Nära ekonomiska nätverksrelationer,
i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 201-220.

Lundberg, H. (2015)
Rundabordssamtal,
i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 221-238.

Öhman, P. (2015)
Reflektioner, slutsatser och utblickar,
i Öhman, P. och Lundberg, H. (red.) Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, Lund: Studentlitteratur, sid. 239-250.

Hilmerssion, M. Johanson, M. Lundberg, H. Papaioannou, S. och Thyr, A. (2015)
Business networks, firm strategy, opportunity development and strategic outcomes: a conceptualization of the initial phase of firm internationalization.
in Larimo, J., Nummela, N. och Mainela, T. (eds.) Handbook of international alliance and network research, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 171-194.

Westerdahl, S. och Öhman, P. (2014)
Gröna hus - en forskningsöversikt
i Bohman, H., Westerdahl, S. och Öresjö, E. (red.) Perspektiv på fastigheter. Malmö: Malmö University Publications in Urban Studies 17, sid. 75-93.

Öhman, P. (2014)
Performance auditing in the public sector.

in Budding, T., Grossi, G. och Tagesson, T. (eds.), Public sector accounting. New York: Routledge, pp. 177-189.

Norén, R. (2013)
Equilibrium models in an applied framework - industrial structure and transformation.
Heidelberg: Springer-Verlag.

Bellman, L. (2012)
Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering: tankemönster om kommersiella fastigheter.
Licentiatavhandling nr 88, Sundsvall: Mittuniversitetet.

Nilsson, A., Westerberg, M. och Häckner, E. (2012)  
The duality of strategic managerial work in SMEs: a structuration perspective.
in Tengblad, S. (ed.) The Work of Managers. Oxford: Oxford University Press, pp. 264-280. 

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2011)  
Kvinnornas intåg i revisionsbranschen. 
i Fälting, L., Larsson, M., Petersson, T. och Ågren, K. (red).

Aktörer och marknader i omvandling. Uppsala: Uppsala Universitet, sid. 215-224.

Johanson, M. (2011)
Conducting processual studies in transition economies: Reflections on a case study,
in Piekkari R, and Welch, C. (ed.) Rethinking the case study: Towards greater pluralism in international business research. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 499-520.

Andresen, E. (2011)
Dressed for success: designing and managing regional strategic networks.
Doktorsavhandling nr 105, Sundsvall: Mittuniversitetet.

Johanson, M. och Lundberg, H. (red). (2011)
Network strategies for regional growth.
Eastbourne: Palgrave Macmillan.

Johanson, M. och Kao-Tsung, P. (2010)
Networks in internationalisation,
in Pla-Barber, J. and Alegre, J. (ed.). Reshaping the boundaries of the firm in an era of global interdependence, progress in international business research, Vol. 5, pp. 119-142.

Blankenburg Holm, D., Drogendijk, R., Hohenthal, J., Holm, U., Johanson, M. och Zander, I. (2009)Internationalization of the multinational corporation – A new research agenda,
in Larimo, J. and Vissak, T. (ed.): Research on knowledge, innovation and internationalization, Bingley: Emerald, pp. 3-20.

Wallerstedt, E. (2009)
Revisorsbranschen i Sverige under 100 år.
Stockholm: SNS.

Hallén, L., Johanson, M. och Roxenhall, T. (red). (2009)
Regionala strategiska nätverk i praktiken.
Lund: Studentlitteratur.  

Hallén, L., Johanson, M. och Lundberg, H. (2008)
Nätverksinitiativ – en ifrågasatt väg till affärsutveckling. 
i Mattsson, L-G. (red.) Marknadsorientering – Myter och möjligheter. Lund: Liber, sid. 291-308.

cer-logotype