Hilmersson, M., Johanson, M., Lundberg, H. och Papaioannou, S. (2021)
Möjligheter upptäckta av en slump: Strategier och kunskap på nya utländska marknader,
CERs Rapportserie, Nr. 2021:4, Mittuniversitetet.

Wahlberg, O. (2021)
Attraktiviteten hos små städers stadscentra,
CERs Rapportserie, Nr. 2021:3, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2016)
Affärskrediter i små och medelstora företag,
CERs Rapportserie, Nr. 2016:3, Mittuniversitetet.

Wahlberg, O., Öhman, P. och Strandberg, C. (2016)
Kunders tillfredsställelse med personliga rådgivare och banken,
CERs Rapportserie, Nr. 2016:2, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Svanberg, J. (2016)
Sambandet mellan etisk kultur och revisorers oberoende,
CERs Rapportserie, Nr. 2016:1, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2015)
Skuldfinansiering och företags lönsamhet,
CERs Rapportserie, Nr. 2015:8, Mittuniversitetet. 

Gebert Persson, S. och Bellman, L. (2015)
Flyttkedjor och boende på ålderns höst,
CERs Rapportserie, Nr. 2015:7, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Svanberg, J. (2015)
Påverkar en identifiering med klienterna revisorers oberoende?,
CERs Rapportserie, Nr. 2015:6, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2015)
Lönsamhet och tillväxt i små och medelstora företag,
CERs Rapportserie, Nr. 2015:5, Mittuniversitetet.

Roxenhall, T. (2015)
Nätverksstruktur och innovationer i strategiska innovativa nätverk,
CERs Rapportserie, Nr. 2015:4, Mittuniversitetet.

Strandberg, C., Wahlberg, O. och Öhman, P. (2015)
Bankkunders engagemang och framtida lojalitet,
CERs Rapportserie, Nr. 2015:3, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2015)
Sambandet mellan rörelsekapitalcykel och lönsamhet,
CERs Rapportserie, Nr. 2015:2, Mittuniversitetet

Öhman, P. (2015)
Revisorers fortlevnadsbedömningar,
CERs Rapportserie, Nr. 2015:1, Mittuniversitetet

Johanson, M. (2014)
”När” och internationalisering,
CERs Rapportserie, Nr. 2014:8, Mittuniversitetet.

Lundberg, H., Öhman, P. och Sjödin, U. (2014)
Transaktionsbekvämlighet i betalningsskedet – handlarnas perspektiv,
CERs Rapportserie, Nr. 2014:7, Mittuniversitetet.

Gebert Person, S., Lundberg, H. och Elbe, J. (2014)
Diskursiv konkurrens i internationella relationsutvecklingsprocesser,
CERs Rapportserie, Nr. 2014:6, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Wallerstedt, E. (2014)
Sveriges två första kvinnliga auktoriserade revisorer,
CERs Rapportserie, Nr. 2014:5, Mittuniversitetet.

Rad, A., Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2014)
Kvinnliga och manliga kreditgivares riskbenägenhet,
CERs Rapportserie, Nr. 2014:4, Mittuniversitetet.

Andresen, E., Lundberg, H., och Roxenhall, T. (2014)
Design för engagemang i regionala strategiska nätverk,
CERs Rapportserie, Nr. 2014:3, Mittuniversitetet.

Yazdanfar, D. (2014)
Lönsamhetsfaktorer i svenska mikroföretag,
CERs Rapportserie, Nr. 2014:2, Mittuniversitetet.

Öhman, P., Carrington, T., Johansson T. och Johed, G. (2014)
Professionalism och kommersialism bland revisorer,
CERs Rapportserie, Nr. 2014:1, Mittuniversitetet.

Sjödin, U. (2013)
Finansiell kunskap som en del av den regulativa agendan
Cers Rapportserie, Nr. 2013:14, Mittuniversitetet.

Bellman, L. och Öhman, P. (2013)
Fastighetspriser för hyreshus i Västernorrland >
CERs Rapportserie, Nr. 2013:13, Mittuniversitetet.

Rad, A., Wahlberg, O. och Öhman P. (2013)
Kreditgivares bedömningar av låneansökningar
CERs Rapportserie, Nr. 2013:12, Mittuniversitetet.

Öhman, P., Söderberg, B. och Westerdahl S. (2013)
Investeringar i stora fastighetsbestånd>
CERs Rapportserie, Nr. 2013:11, Mittuniversitetet.

Gebert Persson, S., Lundahl, N. och Vegholm F. (2013)
Små och medelstora företags relationer till banker och försäkringsbolagCERs Rapportserie, Nr. 2013:10, Mittuniversitetet.  

Bellman L. (2013)
Fastighetspriser för småhus i Västernorrland
CERs Rapportserie, Nr. 2013:9, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Svanberg, J. (2013)
Tidspress, etisk kultur och revisionskvalitet
CERs Rapportserie, Nr. 2013:8, Mittuniversitetet.

Öhman, P. (2013)
Nystartade bolags intresse för revision efter revisionspliktens avskaffande 
CERs Rapportserie, Nr. 2013:7, Mittuniversitetet.

Berglund, J. och Öhman, P. (2013)
Klienters upplevelser av servicekvalitet i revisionsbranschen>CERs Rapportserie, Nr. 2013:6, Mittuniversitetet.

Strandberg, C. (2013)
Förväntad och levererad servicekvalitet i en telefonbankCERs Rapportserie, Nr. 2013:5, Mittuniversitetet.

Westerdahl, S. och Öhman, P. (2013)
Gröna hus – en forskningsöversikt
CERs Rapportserie, Nr. 2013:4, Mittuniversitetet.

Nilsson, A. och Öhman, P. (2013)
Kreditgivning i bank efter en finansiell kris
CERs Rapportserie, Nr. 2013:3, Mittuniversitetet.

Gidhagen, M. och Gebert Persson, S. (2013)
Faktorer som påverkar användande av finansiella tjänster via internet
CERs Rapportserie, Nr. 2013:2, Mittuniversitetet. 

Öhman, P., Häckner, E. och Sörbom, D. (2013)
Klienters syn på revisorers kompetens, skepsis och relationer
CERs Rapportserie, Nr. 2013:1, Mittuniversitetet.

Bellman, L. och Öhman, P. (2012)
Värdering av kommersiella fastigheter
CERs Rapportserie, Nr. 2012:8, Mittuniversitetet.

Strandberg, C., Wahlberg, O. och Öhman, P. (2012)
Bankkunders upplevelser av servicekvalitet
CERs Rapportserie, Nr. 2012:7, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Wallerstedt, E. (2012)
Revisorsprofessionens framväxt i Sverige
CERs Rapportserie, Nr. 2012:6, Mittuniversitetet.

Strandberg, C. och Dalin R. (2012)
In-house call centers inom den finansiella sektorn
CERs Rapportserie, Nr. 2012:5, Mittuniversitetet.

Öhman, P. och Söderberg, B. (2012)
Träffsäkerheten i fastighetsvärderares bedömningar 
CERs Rapportserie, Nr. 2012:4, Mittuniversitetet.

Gebert Persson, S., Lundberg, H. och Andresen, E. (2012)
Ömsesidig legitimitet i regionala strategiska nätverk
CERs Rapportserie, Nr. 2012:3, Mittuniversitetet. 

Öhman, P., Grönlund, A. och Svärdsten, F. (2012)
Svensk effektivitetsrevision i Riksrevisionens regi 
CERs Rapportserie, Nr. 2012:2, Mittuniversitetet.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2012)
Kvinnornas intåg i revisionsbranschen 
CERs Rapportserie, Nr. 2012:1, Mittuniversitetet.

 

cer-logotype