Öhman, P. (2016),
Den problematiska revisionen,
Organisation & Samhälle, Årgång 3, Nr 1, sid. 26-31.

Bellman, L., Gebert Persson, S., Kulander, M. och Lind, H. (2016)
Rätt till 75+ trygghetsboende till rimlig hyra!,
Fastighetsnytt, Årgång 23, Nr 2, sid. 14-15.

Häckner, E. (2015)
Telia Sonera måste göra upp med skumma affärer,
Svenska Dagbladet, 4 juni 2015.

Lindström, B. (2015)
Vinst eller budgetsaldo,
Ekonomisk debatt, Årgång 44, Nr 1, sid. 52-56.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2014)
Systrarna Svensson auktoriserades 2014,
Balans, Årgång 40, Nr 7, sid. 46-50.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2014)
Pionjärerna som sållades bort,
Balans, Årgång 40, Nr 6, sid. 40-44.

Öhman, P., Söderberg, B. och Westerdahl, S. (2014)
Hur ”Vasakronan” blev ”Vasakronan” – en stor fastighetsaffär skärskådad, 
Fastighetsnytt, Årgång 21, Nr 1, sid. 129-131.

Gidhagen, M. och Gebert Persson, S. (2013)
Faktorer som påverkar kommunikation och distribution av finansiella tjänster via Internet, 
Nordisk försäkringstidskrift (on-line), År 2013, Nr 2.

Bellman, L. (2012)
Myt att fastigheter enbart värderas utifrån läge,
Svenska ASPECT, Årgång 4, Nr 10, sid. 16-17.

Carrington, T., Johed G. och Öhman, P. (2012)
Svenska revisorer i undersökning om profession och kommersialism,
Balans, Årgång 38, Nr 1, sid. 40-41.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2011)  
Visst är kvinnorna på frammarsch,
Balans, Årgång 37, Nr 8/9, sid. 56-57. 

Lindström, B. (2011)  
Hur tänker styrelse och revisorer? Trafikverket som exempel,
Ekonomisk debatt
, Årgång 39, Nr 7, sid. 51-54.

Norén, R. (2010)
EMU måste byggas om,
Sydsvenska Dagbladet, 12 maj 2010.

Rad, A. och Wahlström, G. (2010)  
Modellering av risker – dags för en kritisk analys,
Internrevision
, Årgång 10, Nr 3, sid. 5-6. 

Jansson, A-M. och Öhman, P. (2010)  
Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?,
Balans
, Årgång 36, Nr 1, sid. 46.

cer-logotype