Stockenstrand, A-K. och Öhman, P. (2020)
Tuffare regler kan leda till andra risker, Svenska Dagbladet, 15 januari 2020.

Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2018)
Välj bort enkla lösningar – satsa på tillväxtföretag,  Sundsvalls Tidning, 12 november 2018.

Stockenstrand, A-K. och Henriksson, H. (2018)
Vad är bra redovisning i en digital och global tid?, Organisation & Samhälle, Årgång 5, Nr 2, sid. 10-16.

Norén, R. (2017)
Slopa ränteavdrag – men bara för nya bostadsköp, Svenska Dagbladet, 6 november 2017.

Öhman, P. (2016),
Den problematiska revisionen, Organisation & Samhälle, Årgång 3, Nr 1, sid. 26-31.

Bellman, L., Gebert Persson, S., Kulander, M. och Lind, H. (2016)
Rätt till 75+ trygghetsboende till rimlig hyra!, Fastighetsnytt, Årgång 23, Nr 2, sid. 14-15.

Häckner, E. (2015)
Telia Sonera måste göra upp med skumma affärer,Svenska Dagbladet, 4 juni 2015.

Lindström, B. (2015)
Vinst eller budgetsaldo, Ekonomisk debatt, Årgång 44, Nr 1, sid. 52-56.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2014)
Systrarna Svensson auktoriserades, Balans, Årgång 40, Nr 7, sid. 46-50.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2014)
Pionjärerna som sållades bort, Balans, Årgång 40, Nr 6, sid. 40-44.

Öhman, P., Söderberg, B. och Westerdahl, S. (2014)
Hur ”Vasakronan” blev ”Vasakronan” – en stor fastighetsaffär skärskådad, 
Fastighetsnytt, Årgång 21, Nr 1, sid. 129-131.

Stage J. (2013)
Naturresurs- och skogsekonomi, Ekonomisk debatt, Årgång 42,
Nr. 5, sid. 78-80.

Gidhagen, M. och Gebert Persson, S. (2013)
Faktorer som påverkar kommunikation och distribution av finansiella tjänster via Internet, Nordisk försäkringstidskrift (on-line), År 2013, Nr 2.

Bellman, L. (2012)
Myt att fastigheter enbart värderas utifrån läge, Svenska ASPECT, Årgång 4, Nr 10, sid. 16-17.

Carrington, T., Johed G. och Öhman, P. (2012)
Svenska revisorer i undersökning om profession och kommersialism, Balans, Årgång 38, Nr 1, sid. 40-41.

Wallerstedt, E. och Öhman, P. (2011)  
Visst är kvinnorna på frammarsch, Balans, Årgång 37, Nr 8/9, sid. 56-57. 

Lindström, B. (2011)  
Hur tänker styrelse och revisorer? Trafikverket som exempel,
Ekonomisk debatt
, Årgång 39, Nr 7, sid. 51-54.

Norén, R. (2010)
EMU måste byggas om, Sydsvenska Dagbladet, 12 maj 2010.

Rad, A. och Wahlström, G. (2010)  
Modellering av risker – dags för en kritisk analys, Internrevision, Årgång 10, Nr 3, sid. 5-6. 

Jansson, A-M. och Öhman, P. (2010)  
Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?, Balans, Årgång 36, Nr 1, sid. 46.