Mitthems engagemang i CER-nätverket

Spara favorit 17 dec december 2018
Mitthem

Anette Bergman, chef för affärsstöd på Mitthem, sitter med i CER-nätverkets arbetsgrupp för befintliga medarbetare. Hon berättar varför Mitthem har valt att engagera sig i CER-nätverket.

Hur kommer det sig att Mitthem valt att engagera sig i CER-nätverket?
CER-nätverket är ett seriöst nätverk med en kreativ mix av personer och organisationer. Ett av fokusområdena är fastigheter vilket såklart tilltalar oss.

Vad betyder CER-nätverket för dig personligen?
Det är ett nätverk som jag prioriterar, det ger inte bara mig utan också Mitthems medarbetare möjligheter till nya kontakter, inspiration och ny kunskap. Jag tycker också det är spännande att komma närmare forskningen som sker i CER.

Under dina år i nätverket, är det något särskilt du minns som du vill dela med dig av?
Jag minns speciellt kvällsföreläsningen ”Sjukt stressad” med psykologen Anna Bennich Karlstedt. Där fick vi med oss konkreta tips och råd på hur man bäst hanterar en stressig vardag. Aktuellt och inspirerande!  

CER-nätverket har idag närmare hundra samarbetspartners, inom såväl akademin som privat och offentlig sektor. Vad tror du ligger bakom detta?
CER  bedriver en  seriös forskning och är experter på nätverkande. Deltagarna ser att det ger något att vara med.

Anette Bergman

Anette Bergman