KPMGs engagemang i CER-nätverket

Spara favorit 17 dec december 2018
podd CER
Niklas Antonsson, vid fönstret, under en poddinspelning om kompetensförsörjning. Övriga medverkande är Christine Larsson Schedin, PwC, Lizze-Lott Bergman, Deloitte, och Peter Öhman, CER.

Niklas Antonsson, auktoriserad revisor på KPMG, deltar i CER-nätverkets arbetsgrupp för potentiella medarbetare. Han berättar varför KPMG valt att engarera sig i CER-nätverket.

Hur kommer det sig att KPMG valt att engagera sig i CER-nätverket?
KPMG ser stora fördelar med att vara en aktiv samarbetspart i ett unikt projekt som gagnar alla inblandade parter och som förenar över gränser/bolagsbarriärer.

Vad betyder CER-nätverket för dig personligen?
Som relativt ny representant för min organisation så har jag ännu begränsad erfarenhet. Men hittills kan jag säga att det är fascinerande hur uppenbart det är att potentiella arbetsgivare får vara med och sätta prägel på vilken typ av utbildning som behövs och erbjuds.

Under dina år i nätverket, är det något särskilt du minns som du vill dela med dig av? 
Har inte blivit så många år men, under hösten 2013 var jag med och gjorde ett gästspel på MIUN som gästföreläsare. Idag är 2 av de studenter som då satt och lyssnade på mig mina kollegor. Brukar ibland fundera på hur min syn på de förändrats under åren. Deras syn på mig lär säkerligen också förändrats en del.

CER-nätverket har idag närmare hundra samarbetspartners, inom såväl akademin som privat och offentlig sektor. Vad tror du ligger bakom detta?
Jag tror att många har insett att det finns stora fördelar med att vara engagerad. Engagemang innebär ett synliggörande för potentiella medarbetare i ett tidigt skede.