PwCs engagemang i CER-nätverket

Spara favorit 17 dec december 2018
Dokument

Christine Larsson Schedin, är auktoriserad revisor och kontorschef på PwC i Sundsvall. Christine sitter med arbetsgruppen för potentiella medarbetare för CER-nätverket, samt i nätverkets ledningsgrupp. Hon berättar varför PwC har valt att engagera sig i CER-nätverket.

Hur kommer det sig att PwC valt att engagera sig i CER-nätverket?
PwC Sundsvall har valt att engagera sig i CER-nätverket för att det är en viktig arena för samarbete mellan näringsliv, studenter och universitetet. Vi får både möjlighet att möta studenter som är våra framtida, potentiella medarbetare samtidigt som vi får bidra till en näringslivsanknuten utbildning genom praktikplatser, gästföreläsningar, mingeldagar mm.

Vad betyder CER-nätverket för dig personligen?
Ett attraktivt universitet, kompetensförsörjning och Sundsvall som en ort att räkna med framåt är frågor som ligger mig varmt om hjärtat och som CER-nätverket verkar för, varför det känns bra att engagera sig i nätverket.

CER-nätverket har idag närmare hundra samarbetspartners, inom såväl akademin som privat och offentlig sektor. Vad tror du ligger bakom detta?
Jag tror att många företag känner att frågan kring kompetensförsörjning ligger högt upp på agendan och att engagera sig i nätverket är ett sätt att bidra i denna fråga. Universitetet är navet för kompetensförsörjningen och en viktig nyckel framåt för att lösa rekryteringsfrågor och hitta rätt kompetenser. Sundsvall är en ort att studera i och det finns goda möjligheter att få jobb direkt efter avslutad utbildning i någon av CER-företagens branscher. Det är viktigt att detta budskap kommer fram till studenterna och att de förstår vilka möjligheter som finns. Jag tror också att många känner gemenskap i nätverket då alla jobbar för gemensam sak.

Christine Larsson Schedin

Månadens alumn