Centrumbildning från Karlstads universitet besöker CER

Ons 12 feb 2014 10:00

CER står som värd när en delegation från Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut) vid Karlstads universitet kommer till Sundsvall för att diskutera pågående forskningsprojekt och framtida samarbeten. Ceruts uppgift är att skapa och sprida kunskap om regional utveckling, hållbar tillväxt och attraktiv livsmiljö. I likhet med CER bedriver Cerut sin verksamhet i samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. En annan gemensamt nämnare är att centrumbildningarna utgör nav ett var sitt växande nätverk.

 

För mer information kontakta Edith Andresen

ediht.andresen@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2016-09-24