Tre intensiva arrangemangsveckor

Mån 14 apr. 2014 08:01

På kort tid har CER bjudit in till två och medverkat i ytterligare två arrangemang. Den 10 mars höll Ewa Ekholm Lindberg, ordförande i CERs styrgrupp, ett Rotary-föredrag om Sundsvall som bank- och försäkringsstad. Den 20 mars anordnade CER en givande forskningsdialog med centrala samarbetspartners och medfinansiärer. Totalt medverkade 31 personer. När Värdegrundsforum förlade sitt vårmöte till Sundsvall den 26 mars var Heléne Lundberg och Peter Öhman inbjudna för att prata om CERs forskning om kundbemötande. Den 10 april arrangerade CER ett seminarium om samverkan för regional utveckling för 71 anmälda deltagare. Bland många talare fanns Sundsvalls kommunalråd Jörgen Berglund, Stefan Karlsson från länsstyrelsen Västernorrland och Marit Werner från Vinnova.

För mer information kontakta Peter Öhman, peter.ohman@miun.se


Sidan uppdaterades 2016-09-26