CER får gott betyg av internationell expertgrupp

Tors 21 aug. 2014 08:08

Utvärderingen av Mittuniversitetets forskningsenheter har nu offentliggjorts. Såväl forskningen som CERs övriga verksamhet har utvärderats av en internationell expertgrupp med representanter från USA, Storbritannien, Schweiz, Finland och Norge.

Det konstateras att forskningen vid CER håller god internationell klass, att produktiviteten är hög och samverkansaktiviteterna betydande samt att forskningen har stor inverkan på det omgivande samhället. "Expertgruppens omdömen visar att vi på kort tid har byggt upp en verksamhet att vara stolta över. Det ger råg i ryggen inför arbetet med att ta ytterligare steg mot att bli ett ledande nordiskt forsknings- och samverkanscentra inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision", säger Peter Öhman, centrumledare för CER.

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se


Sidan uppdaterades 2016-09-30