CER får forskningsmedel från två håll

Tor 21 aug 2014 08:11

CER får forskningsmedel från två håll

CER och två andra forskningsenheter vid Mittuniversitetets, Risk och Crisis Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV), har gemensamt tilldelats 700 000 kronor av Tillväxtverket, länsstyrelsen i Västernorrlands län och regionförbundet Jämtland för projektet "Tryggt boende". Utöver detta har CER beviljats drygt 400 000 kronor av Tom Hedelius och Tore Browaldhs stiftelse för revisionsprojektet "Auditor objectivity and non-financial dependence". Det sistnämnda projektet leds av Jan Svanberg.

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2016-09-24