Ons 03 sep 2014 08:00

I slutet av augusti samlades författarna till det gemensamma bokprojektet "Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer" för workshop vid CER i Sundsvall.

Bokprojektet samlar många forskare. Här är några av dem. I projektet ingår; Mats Larsson, Eva Wallerstedt, Lina Bellman, Hans Lind, Lars Silver, Aron Thyr, Olof Arwinge, Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Edith Andresen, Lotta Braunerhielm, Tommy Roxenhall, Torbjörn Tagesson, Anders Nilsson, Stig Westerdahl, Sabine Gebert Persson, Mikael Gidhagen och Peter Öhman. De bidrar alla med kapitel i den kommande boken som fått arbetsnamnet "Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer".

Boken kommer att fokusera på flera aktuella frågeställningar inom branscherna, bland annat bankers roll för utveckling av mindre företag, intern styrning och kontroll inom försäkringssektorn, utmaningar för yrkesverksamma som vill vinna flera parters förtroende, reglering av bank, försäkring och revision med mera. 

- Vår förhoppning är att de yrkesaktiva inom våra branscher ska få ny kunskap när vi synliggör forskningen och våra resultat på det här sättet, säger Peter Öhman, forskningsledare vid CER, Mittuniversitetet. Forskare från flera lärosäten deltar som medförfattare i boken för att vi ska få en mer omfattande bok och förhoppningsvis mer intressant. Boken planeras bli klar för distribution under sommaren 2015.

För mer information, kontakta Peter Öhman, peter.ohman@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2016-09-25