Sex fastighetsföretag med i CER

Tis 27 jan. 2015 10:14

Samtidigt som Diös, HSB Södra Norrland och Norrporten förlänger sina engagemang går ytterligare tre fastighetsföretag med i CER från 2015. Det är Hemfosa, Mitthem och NP3 fastigheter. Därmed flyttar fastighetsföretagen fram sina positioner, vilket gör att ett ökat fokus kan läggas på den del av verksamheten som är kopplat till fastighetsbranschen. Som ett led i detta gör CER en satsning på att utöka kontakterna med nationella och internationella forskare inom området.

För mer information, kontakta Peter Öhman.


Sidan uppdaterades 2017-03-06