Välbesökt CER‑dag i Stockholm

Mån 19 okt. 2015 08:33

CER-dagen 2015 hölls på Skandias huvudkontor i Stockholm.

cer-dagen 2015

Den 15 oktober arrangerade CER en temadag om samverkan och compliance på Skandias huvudkontor i Stockholm inför hundratalet deltagare. Dagen inleddes med föredrag och diskussioner om den infrastruktur som finns för verksamheter inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision i Sundsvallsregionen. I det efterföljande passet behandlades frågor om reglering, compliance, intern styrning och kontroll. Bland många namnkunniga föredragshållare och paneldebattörer kan nämnas landshövding Gunnar Holmgren, Sundsvalls kommunalråd Peder Björk, Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm och Skandias koncernchef Bengt-Åke Fagerman. Nedan kan du tal del av några bilder från dagen. Stort tack till alla som var mer och gjorde denna dag till en lyckad aktivitet.

Här kan du ta del av programmet för dagen.

För mer information kontakta Peter Öhman, e-post peter.ohman@miun.se

Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet och Bengt-Åke Fagerman, koncernchef Skandia hälsar välkommen.

Panelen som diskuterar Compliance-frågor; Johan Hansing, Bankföreningen, Bo Ågren, Skandia, Ylva Wessén, Folksam, Magnus Ehrenbeck, Länsförsäkringar och Viktoria Aastrup, Nordea.

Landshövding Gunnar Holmgren, Jörgen Lundgren, VD Norrporten och Annika Bränström, generaldirektör Bolagsverket.

Bengt-Åke Fagerman, koncernchef Skandia, Ann-Christine Nykvist, f.d. generaldirektör SPV och Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet. Med ryggen mot kameran syns moderatorn Mats Ågebrant, Näringslivsbolaget Sundsvall.

Delar av den intresserade publiken.

CER centrumledare Peter Öhman summerade dagen.


Sidan uppdaterades 2022-07-14