Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer

Tis 23 jun 2015 07:00

I dagarna ger Studentlitteratur ut antologin "Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer".

CER-bok, Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer
Antologin "Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer" samlar 19 forskare, som alla bidrar till innehållet. Här är några av dem samlade: Mats Larsson, Heléne Lundberg, Eva Wallerstedt, Lina Bellman, Hans Lind, Lars Silver, Aron Thyr, Olof Arwinge, Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Edith Andresen, Lotta Braunerhielm, Tommy Roxenhall, Torbjörn Tagesson, Anders Nilsson, Stig Westerdahl, Sabine Gebert Persson, Mikael Gidhagen och Peter Öhman. De har sin hemvist vid Karlstad Universitet, Linköpings Universitet, KTH, Luleå Tekniska Universitet, Malmö Högskola, Mittuniversitetet (CER), Umeå Universitet och Uppsala Universitet. 

Boken fokuserar på aktuella frågeställningar inom de fem branscherna bank, försäkring, pension, fastighet och revision och tar vara på de synergieffekter som forskningen vid CER erbjuder. Totalt medverkar 19 forskare från åtta lärosäten.

Med anledning av bokutgivningen skickar vi ett pressmeddelande:

Går det att lita på värderingar av fastigheter? Vad har avregleringen av finansmarknaden betytt och hur oberoende är revisorer? Det och flera andra frågeställningar besvaras när 19 forskare från åtta lärosäten medverkar i en ny antologi ”Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer”.

- Vi hoppas att yrkesaktiva i branschen och andra intresserade ska få ny kunskap när vi på det här sättet synliggör våra gemensamma forskningsresultat, säger Peter Öhman, som leder Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet.

Boken fokuserar på flera aktuella frågeställningar inom de fem servicebranscherna bank, försäkring, pension, fastighet och revision. De är alla viktiga samhällsfunktioner och har därmed ett behov av att skapa trovärdiga och förtroendefulla ekonomiska relationer med sin omvärld.

Författarna belyser både den historiska framväxten och de utmaningar branscherna står inför idag. Det ges exempel på hur en ökad reglering, teknikutveckling och globalisering, på gott och ont, har kommit att påverka utvecklingen. 

Peter Öhman och Heléne Lundberg vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer, vid Mittuniversitetet i Sundsvall, är redaktörer för boken. 

Följande kapitel ingår:

  1. Reglering av bank, försäkring och revision – traditioner och trender. Mats Larsson och Ewa Wallerstedt
  2. Särskilda utmaningar för revisorer, fastighetsvärderare och andra yrkesverksamma med dubbla lojaliteter. Peter Öhman
  3. Är fastighetsvärderingar att lita på för banker och andra aktörer? Lina Bellman och Hans Lind
  4. Intern styrning och kontroll med särskilt fokus på försäkringssektorn Olof Arwinge, Fredrik Nilsson och Nils-Göran Olve
  5. Tolkning eller kalkylering: hur ska riskerna hanteras? Risksystem i revision och bank Stig Westerdahl
  6. Riskbedömningar inom bank och revision relaterade till två typfel, Peter Öhman, Anders Nilsson och Torbjörn Tagesson
  7. Webbaserade tjänster och förtroende – vardagsmat för banker, utmaning för försäkringsbolag? Sabine Gebert Persson, Mikael Gidhagen och Heléne Lundberg
  8. Trovärdighets- och förtroendeskapande aktiviteter med särskilt fokus på bankbranschen. Lars Silver och Aron Thyr
  9. Nära ekonomiska nätverksrelationer, Edith Andresen, Lotta Braunerhielm och Tommy Roxenhall

För mer information kontakta Peter Öhman, peter.ohman@miun.se

Ytterligare information

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, omslagsbild

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19