Mån 01 jun 2015 12:53

Den 28 maj avslutades den stora gemensamma satsningen Friskvårdsresan med prisutdelning och gästföreläsning med världens mesta äventyrerska Renata Chlumska på Tonhallen i Sundsvall.

Renata Chlumska - världens mesta äventyrerska!

Drygt 200 medarbetare från CER-nätverket deltog i finalfesten. Följande företag deltog; Skandia, SPV, Handelsbanken, Swedbank, IF, Folksam, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, HSB, KPA Pension, Grant Thornton, Diös Fastigheter, Norrporten och Mittuniversitetet.

Vi hyllar alla vinnare i de olika grenarna

  1. Vinnande Lag Etapp 1: PBS Perfect Body Support – Nordea
  2. Vinnande Lag Etapp 2: Chefsteamet – SPV
  3. Vinnande företag = CER-mästare 2015: SPV
  4. Vinnare Personlig prestation Etapp 1: Louise Arnesson – Skandia
  5. Vinnare Personlig prestation Etapp 2: Katarina Thor – SPV
  6. Vinnare Miljö: Handelsbanken
  7. Fototävlingens vinnare: Gunilla Åkebrand

Här kan du se bilderna från fototävlingen!

Friskvårdsresans projektgrupp tackar för allt engagemang och alla stora prestationer. Friskvårsresan startade i mars 2014 och avslutades i maj 2015. Friskvårdsresan var en gemensam satsning för bättre hälsa, friskvård och bättre arbetsmiljö. Bakom arrangemanget stod arbetsgruppen för befintliga branschmedarbetare. Vi genomförde en mängd aktiviteter som förhoppningsvis bidragit till friskare liv och stärkt konkurrenskraft för oss alla. Projektet har varit delfinansierat av Länsstyrelsen och har ett annat projektnamn i den ekonomiska redovisningen.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2016-09-23