Nytt erkännande för forskningen vid CER

Forskningen vid CER har fått ytterligare ett erkännande. Darush Yazdanfar och Peter Öhman har tilldelats Journal of Business and Entrepreneurship Best Paper Award vid ICSB 2015 World Conference. De fick priset för artikeln "Debt financing among newborn and young Swedish businesses: Empirical evidence from Swedish data".

För mer information kontakta Peter Öhman, peter.ohman@miun.se