CER ger ut antologi

Mån 21 sep. 2015 09:33

I dagarna ger Studentlitteratur ut antologin "Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer". Boken fokuserar på aktuella frågeställningar inom de fem branscherna bank, försäkring, pension, fastighet och revision och tar vara på de synergieffekter som forskningen vid CER erbjuder. Totalt medverkar 19 forskare från åtta lärosäten.

– Vi hoppas att yrkesaktiva i branscherna och andra intresserade ska få ny kunskap när vi på det här sättet synliggör forskningsresultat, säger CERs centrumledare Peter Öhman.

För mer information kontakta Peter Öhman


Sidan uppdaterades 2016-10-11