CER‑forskare flitiga föredragshållare

Mån 24 okt. 2016 08:36

Den senaste tiden har CERs medarbetare varit flitiga föredragshållare.

CER

På konferensen Sundsvall 42 talade Christer Strandberg om hur ledarskap kan vara länkat till arbetsklimat, kundnöjdhet och prestationer. Edith Andresen medverkade på två pass. Dels talade hon om att organisera verksamheter för att minska sjukfrånvaron, dels om regionalt utvecklingssamarbete mellan konkurrenter. På samma konferens berättade Pär Holmgren och Christoffer Jonsson från Länsförsäkringar om ett av CERs forskningsprojekt ”Klimatförändring och försäkringsrisker” och om att som företag vara en aktiv part i ett pågående forskningsprojekt. I anslutning till Sundsvall 42 arrangerade Senioruniversitetet en konferens där Peter Öhman talade på temat ”Är framtidens samhälle bank- och kontantlöst?”

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se


Sidan uppdaterades 2016-10-24