Trotjänare avtackade

Tors 14 dec. 2017 09:09

Två tidigare ordföranden i CERs referensgrupp, Ewa Ekholm Lindberg från Nordea och Jörgen Lundgren från Castellum, avtackades i samband med en lunchceremoni på Villa Marieberg.

Avtackning CER
Jörgen Lundgren, Ewa Ekholm Lindberg och Peter Öhman i samband med avtackningen.

Vid ceremonin betonades vikten av eldsjälar för en väl fungerande samverkan mellan Mittuniversitetet och det omgivande samhället, att Ewa och Jörgen under en lång följd av år och i olika roller varit två föredömen i det avseendet och att de i alla lägen varit goda ambassadörer för CER och CER-nätverket. Ewa har gått i pension och Jörgen har bytt arbetsgivare till ett företag vid sidan av CERs prioriterade branscher. 

– Det går inte att nog understryka den stora betydelse som Ewa och Jörgen haft för vår verksamhet sade CERs centrumledare Peter Öhman. 

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se


Sidan uppdaterades 2017-12-14