Två doktorsavhandlingar framlagda vid CER

Spara favorit 7 jun juni 2017
logotyp

Inom loppet av en vecka i månadsskiftet maj-juni lades två doktorsavhandlingar fram vid CER.

Alexander Rad försvarade sin avhandling med titeln ”Bank risk management: How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?” och Habib Kachlami försvarade sin avhandling med titeln ”Social entrepreneurship and influence on regional firm demography”. Opponenter var Anna-Karin Stockenstrand, docent i företagsekonomi vid Uppsala universitetet respektive Mats Westerberg, professor i företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet. Huvudhandledare var professor Peter Öhman respektive professor Martin Johanson.

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.