Världens bästa rådgivningsregion

Spara favorit 2 feb februari 2018

Med anledning av att Västernorrland är en av Sveriges starkaste regioner inom kundtjänst, rådgivning och IT, har CER, tillsammans med IT-nätverket Bron Innovation, arbetat med en sex månader lång förstudie.

Förstudiens fokus har legat på det digitala kundmötet, digitalt medarbetarskap och gränsöverskridande samverkan. Företrädare från olika verksamheter har identifierat utmaningar och möjligheter i syfte att ytterligare stärka regionens position. Resultaten från förstudien presenterades på ett seminarium på Knaust den 1 februari med 40-talet medverkande och nästa steg är att göra en större satsning på temat ”Världens bästa rådgivningsregion”.

Kontakt

Peter Öhman

För mer information kontakta Peter Öhman

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.