Ons 18 apr 2018 06:49

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson fick ta del av resultat från strukturfondsprojekt ”Hållbart samhällsbyggande”, HåSa.

Bok från HåSa-projektet

En av programpunkterna när Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson gästade Sundsvall var att få ta del av resultat från strukturfondsprojekt ”Hållbart samhällsbyggande”, HåSa. Utöver kännedom om projektet fick ministern ett exemplar av boken ”Hållbarhetens många ansikten” och information om de fyra poddar som spelats in för att sprida resultat från projektet och diskussioner om hållbarhet.

– Extra roligt var att han såg positivt på vikten av olika hållbarhetsdimensioner i bygg- och boendeprojekt, noterade CERs centrumledare Peter Öhman.

För mer information kontakta Peter Öhman, 
peter.ohman@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2018-04-20