CER i samtal om livslångt lärande

Spara favorit 17 apr april 2019

Den 16 april välkomnade Mittuniversitetet ordföranden för riksdagens utbildningsutskott, Gunilla Svantorp, och landshövding Berit Högman till samtal om livslångt lärande. CERs centrumledare Peter Öhman fick tillsammans med Jimmy Jaldemark och Åsa Bång tillfälle att redogöra för det Vinnovafinansierade projektet BranschUtveckling hos banker och Försäkringsbolag genom Flexibelt Livslångt lärande (BUFFL) och arbetet med att skapa korta flexibla kurser till gagn för såväl medverkande företag som deras anställda. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.