Tis 09 apr 2019 09:22
Lilium

När Lilium förvärvade Castellums bestånd i Sundsvall blev det förstnämnda bolaget ett av de största fastighetsbolaget i regionen. Lilium blev därmed också det senaste tillskottet bland medlemsföretagen i CER. 

– Liliums medverkan i CER är mycket glädjande. Denna för regionen viktiga aktör gör att vi kan bedda och fördjupa både vår forskning och vårt nätverksarbete, kommenterar Peter Öhman, centrumledare för CER.

 

Kontakt

Peter Öhman, centrumledare CER

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-04-09