Hektiska CER‑veckor

Mån 28 okt. 2019 08:31

De senaste veckorna har utåtriktad verksamhet stått på programmet

Bunsow panel
Panelsamtal på Bünsow om stadsutveckling som tillväxtmotor med Peter Öhman, Peter Gotthardsson, Sofie Stark, Charlotta Hellhoff och Magnus Ydmark.

Det började med att CERs centrumledare Peter Öhman träffade en fyra man stark delegation från italienska ambassaden. Därefter hade CERs forskare en 30 minuter lång pratstund med entreprenören Gustav Stenbeck som besökte Mittuniversitetet inför Science & Innovation Day (SID). På SID-konferensen knöts ytterligare kontakter med både forskare och företagare.

Vidare bjöd Företagsekonomiska klubben in Peter Öhman för att berätta om CERs medverkan i Bünsow Business Growth Forum, som är tänkt att bli en nationell arena för möten och tillväxt. Som grand final fick Peter Öhman och Jimmy Jaldemark tillfälle att träffa ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, i samband med att hon besökte Mittuniversitetet. Ministern informerades bland annat om arbetet med att utveckla korta flexibla kursmoduler för yrkesverksamma inom bank och försäkring.

För mer information kontakta Peter Öhman

 


Sidan uppdaterades 2023-06-27