Stärkt forskningssatsningen på livslångt lärande

Mån 06 sep 2021 09:25

Jimmy Jaldemark, Marcia Håkansson Lindqvist och Peter Mozelius vid CER medverkade nyligen som gästredaktörer för en sektion om ”Lifelong learning in the digital era” i den ansedda tidskriften British Journal of Educational Technology.

Arbeta hemifrån

Jimmy, Marcia och Peter har, tillsammans med forskare från Australien, Danmark, Finland, Kanada, Nederländerna, Storbritannien och USA, arbetat med ett projekt om digitaliseringens effekter på livslångt lärande. Projektet inleddes med ett symposium i november 2020, dels i form av öppna föreläsningar och diskussioner, till vilka även CER-nätverkets medlemmar bjöds in, dels i form av en traditionell forskningskonferens. De artikelutkast som diskuterades på konferensen vidareutvecklades sedan till ett temanummer som publicerades i juli 2021. Temanumret är en fjäder i hatten både för CERs satsning på livslångt lärande och för forskargruppen Higher Education and E-Learning (HEEL). 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-10-08