Ons 15 jun 2022 13:02

Den 1 september börjar Håkan Jankensgård vid Mittuniversitetet. Då hans tidigare studier ligger väl inom ramen för den forskning som bedrivs vid CER blir han ett välkommet tillskott till verksamheten.

Håkan Jankensgård

Håkan Jankensgård kommer närmast från Lunds universitet och en anställning som universitetslektor (docent) i företagsekonomi. Han har ett brett intresse av finansieringsfrågor och har bland annat studerat informationsgivning, finansieringsstrategier, ägarskap och volatilitet i tillgångspriser.

Hans stora intresse är att koppla filosofin, teorin och praktiken till risk management. Flertalet av hans forskningsartiklar och böcker handlar följaktligen om företags riskhantering såsom hur ledares grad av narcissism påverkar risktagandet, hur företag väljer mellan olika tekniker för riskstyrning och om riskstyrningen verkligen leder till de fördelar som teorin gör gällande.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-06-15