Forskningsanslag till CER‑forskare

Ons 07 juni 2023 19:19

Mikael Lundholm, CER-forskare i juridik vid Mittuniversitetet, ingår i en forskargrupp som fått finansiering för att studera tvångsförsäljningar.

sedlar

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har tilldelat programmet ”On the functioning of the Swedish housing market: Evidence from two field experiments” ett anslag om en miljon kronor under 2,5 år.

Man med brunt hår, klädd i en kortärmad mönstrad skjorta ler mot kameran

Mikael Lundholm

Tvångsförsäljning är när Kronofogden säljer en skuldsatt individs bostad för att betala personens skulder. Det finns inga garantier för att tvångsförsäljningen leder till skuldfrihet utan den skuldsatte kan ha kvar stora restskulder trots att han eller hon har fått gå från sin bostad. Det är därför viktigt att Kronofogden genomför tvångsförsäljningarna så att det leder till högsta möjliga betalning av skulderna. För att undersöka detta har Kronofogden genomfört en utvärderingsstudie som jämför tvångsförsäljningar på offentlig auktion med tvångsförsäljning via mäklare. Den nu beviljade forskningsfinansieringen avser att utvärdera effekterna av studien.

Forskningsprojektet är placerat vid Statistiska institutionen vid Uppsala universitet, där övriga forskare är verksamma. Projektledare är Mattias Nordin, statistiker med stor erfarenhet av den typ av metoder som används i projektet. Henk Schouten är en teoretiskt inriktad nationalekonom med fokus på auktionsteori och Professor Matz Dahlberg har mycket stor erfarenhet av att inom nationalekonomi utvärdera reformer och reglering på arbetsmarknads- och bostadspolitikens områden.


Sidan uppdaterades 2024-01-23