CER‑forskare belönas för insatser inom livslångt lärande

Mån 04 sep 2023 10:47

Jimmy Jaldemark, forskare vid CER, tilldelas Nordeas Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris för 2023. Prissumman är på 100 000 kronor och priset delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid den 6 oktober.

Jimmy Jaldemark framför en bokhylla med böcker

I motiveringen står bland annat att Jimmy är en av de drivande bakom att CER har utvecklat livslångt lärande till ett fokusområde, forskningsmässigt såväl som i fråga om kompetensförsörjning och kompetensutveckling till gagn för regional utveckling. De genomförda studierna visar att medarbetares kompetensförstärkning behöver ses som en strategisk fråga för alla organisationer. Forskningen bedöms ha stor framtida potential, inte minst för den bankbransch som står inför stora förändringar till följd av digitalisering och ändrade regelverk.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-09-04