CER‑forskare beviljas Interreg‑medel

Tor 25 jan 2024 12:47

Barbro Widerstedt vid CER har tillsammans med kollegor vid Mittuniversitetet och Nord universitet i Norge beviljats drygt 170 000 Euro till projektet ”Gränslös kompetens”.

Svenska pengar

Det treåriga projektet ska fokusera på att se möjligheter i en arbetskraftsregion över landsgränser samt unga människors förmågor utan att låta sig begränsas av normer och förutfattade meningar. Projektet avser att konkretisera hur arbetsgivare ser på kompetens, vem som innehar den, var den återfinns och hur attityder, normer och föreställningar om vad som är nödvändiga kompetenser formar ungdomars karriärval, i syfte öka valmöjligheterna på arbetsmarknaden.


Barbro Widerstedt, forskare vid CER.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-01-25