Hållbarhet i fokus i ny bok och i färsk poddserie

Ons 06 dec 2017 15:37

Hur resonerar Daniel Kindberg, VD på Östersundshem och ordförande för Östersunds FK kring hållbarhet och vad säger Sundsvalls kommuns kommunalråd Peder Björk om samma tema?! De är två av 34 medförfattare i en ny bok om hållbarhet. Bakom boken står forskare från Mittuniversitetet.

Hållbarhetens många ansikten
34 författare medverkar i antologin "Hållbarhetens många ansikten".

− Vår förhoppning är att boken ska ge en ökad kunskap om hållbarhet och alla dimensioner som ryms i begreppet. Skrivprocessen i sig har också bidragit till ökat samarbete och kunskapsutbyte inom och utanför forskarsamhället, vilket behövs för ett framgångsrikt och hållbart samhällsbyggande, säger Sara Nyhlén, lektor i statsvetenskap, som är en av redaktörerna för Hållbarhetens många ansikten.

Idén föddes i september 2016 när forskare från Mittuniversitetet samlades för att diskutera hur det hållbara samhällsbyggandet kan bli mer omfattande. Boken Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier är en antologi där hållbarhetsbegreppet diskuteras ur en mängd olika perspektiv.

Trettiofyra författare har bidragit till boken i olika konstellationer. Bland dem finns, förutom forskare inom ett stort antal ämnen, bland andra Carina Bergqvist Palm, chef för Nordea region Norr, Sundsvalls kommuns kommunalråd Peder Björk och Daniel Kindberg, VD för Östersundshem samt ordförande för Östersunds FK.

I anslutning till boken görs också fyra poddavsnitt om hållbart samhällsbyggande. I poddserien möts forskare och yrkesverksamma utanför akademin för att diskutera olika aspekter av hållbart samhällsbyggande. I det första avsnittet som rör ekonomisk tillväxt medverkar, förutom Carina Bergqvist Palm, också Peter Öhman, centrumledare för Centrum för ekonomiska relationer på Mittuniversitetet, Annette Thörnquist, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och Eva-Marie Blusi Thyberg, ekoekonomistrateg på Sundsvalls kommun.

− När vi sammanför personer med olika erfarenheter och perspektiv blir det väldigt spännande samtal. Förhoppningsvis väcker podden tankar hos lyssnaren som leder till fortsatta samtal i fikarummet eller vid middagsbordet, säger Sara Nyhlén.

Bakgrund

Boken och podden är en del av projektet Hållbart samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. I projektet samverkar flera verksamhetsområden på Mittuniversitetet. Boken och podden nås via www.miun.se/hasa

Podden om hållbart samhällsbyggande

Hållbarhetens många ansikten

Bokomslag

Fakta


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2018-03-14