Fastighetsutveckling i småstadskontext

Fre 02 feb 2018 15:46

Under hösten har Heléne Lundberg och Edith Andresen vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet tillsammans med landstinget i Västernorrland och Härnösands kommun genomfört förstudien ”Fastighetsutveckling i småstadskontext”. Fokus i förstudien är utvecklingen av Härnösands f d sjukhus som ägs av Landstinget.

Härnösand

Landstinget arbetar aktivt för att minska de vakanta ytorna i fastighetsbeståndet, och därmed kostnaderna för tomma lokaler. I Härnösand f d sjukhus finns för närvarande ca 11 500 m2 tomma lokaler, vilket innebär att nära 40% av fastigheten saknar nyttjande.

— Förstudiens syfte är att bidra med, och utveckla, forskningsbaserad kunskap om hur små stadsmiljöer, som exempelvis Härnösands kommun, kan möta de ekonomiska och sociala utmaningar de står inför genom ett förändrat nyttjande av befintliga lokaler, säger docent Heléne Lundberg, projektledare för förstudien. Hon fortsätter:
— Vi vill visa på hinder och möjligheter förenade med att fylla det tidigare sjukhusets lokaler med olika verksamheter och boenden för att därigenom utveckla området på västra sidan av Södra Sundet.

Heléne Lundberg förklarar att förstudieprojektet ordnat två workshops som genomförts under hösten med deltagare från landstinget, kommunen och det privata näringslivet. Vid dessa tillfällen lyftes olika utvecklingsmöjligheter och tänkbara samarbetsformer och liknande projekt studerades.

Hon förklarar vidare att resultaten från förstudien bland annat visar att fastigheten och området bedömts ha särskilt goda förutsättningar att utvecklas inom boende, kultur, hälsa och friskvård, och att dessa områden därför kommer att prioriteras i det fortsatta arbetet.
— Nästa steg för landstinget blir därför att aktivt söka samarbeten med aktörer som har förutsättningar att medverka till en sådan utveckling, säger Heléne Lundberg som gärna ser en fortsatt medverkan från CER i den fortsatta omvandlingsprocessen.

Artikeln Sjukhusets lokaler ska fyllas med boende och kultur – och solel på toppen: "Försöker jobba mer strategiskt" som handlar om förstudien publicerades i Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland lördagen den 27 januari 2018.  (Dock är materialet endast tillgängligt för pluskunder).

Kontakt


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2018-02-02