Försäkringsbranschen och klimatförändringarna

Tis 24 apr 2018 16:04

Den 20 april presenterades forskningsrapporten Försäkringsbranschen och klimatförändringarna på Länsförsäkringar Västernorrlands bolagsstämma i Härnösand.

Storm

Forskningsrapporten är ett samarbete mellan Länsförsäkringar Västernorrland, centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER, forum för genusvetenskap och Risk and crisis research centre vid Mittuniversitetet.

Vissa hävdar att försäkringsbranschen är den bransch som kommer att drabbas hårdast av de förväntade väderförhållandena som följer i klimatförändringars spår.
-
En nyckelfråga för ett klimatanpassat tryggt framtida boende och i fokus för denna studie är bostadsägares egna uppfattningar om de risker klimatförändringar medför och hur dessa kan förebyggas, säger professor Anna Olofsson vid RCR som varit projektledare för forskningssamarbetet.

Anna förklarar att genom att öka den enskildes ansvarstagande och förebyggande insatser kan man begränsa kostnaderna både för individen själv, och för offentliga och privata aktörer.

− De flesta människor tycks idag vara beredda att betala för säkerhet, men i vilken utsträckning och för vad är oklart, säger Anna Olofsson och berättar att Sverige har en väldigt liten andel av befolkningen som har ekonomisk möjlighet att sprida sina privata risker relaterade till boende via kapitalmarknaderna och därför är de flesta hänvisade till en försäkring med fast premie motsvarande det förväntade värdet.  I ett samhälle där ansvaret för personlig trygghet i allt större utsträckning individualiseras är det också viktigt att belysa dessa frågor utifrån frågan om försäkringsskydd på lika villkor.

Läs mer om forskningssamarbetet här:


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2018-11-12