Darush Yazdanfar tilldelas årets vetenskapliga pris från Nordea

Ons 12 sep. 2018 09:07

Årets mottagare av Nordeas vetenskapliga pris på 100.000 kr är Darush Yazdanfar, professor verksam vid CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, vid Mittuniversitetet.

Image not found

Det är Nordeas Norrlandsstiftelse som står bakom priset. Carina Bergquist Palm, regionchef för Nordea, förklarar att Darush Yazdanfars forskning om ekonomiska relationer har en stark koppling till små och medelstora företags fiansiering, vilket ligger väl i linje med stiftelsens inriktning och vilja.

− Progressionen i forskningen över tid visar  också på en stor utvecklingspotential och positiv koppling till regionen, och resultaten har gjorts tillgängliga för en bred allmänhet vilket stiftelsen premierar, säger Carina Bergquist Palm.

Forskningsresultaten har också fått ett internationellt erkännande, och Darush Yazdanfar har publicerat närmare 50 artiklar i internationella tidskrifter. Han är både glad och stolt över utmärkelsen:

− Det är otroligt uppmuntrande och hedrande att se att vår forskning inom CER har en betydelse för både universitetet och näringslivet. Utmärkelsen visar också att hårt arbeta ger resultat, säger Darush Yazdanfar och berättar att han ännu inte riktigt bestämt sig för hur han ska använda prispengarna:

− Jag blev lite tagen på sängen faktiskt, och har inte hunnit planera hur pengarna ska användas. Mest troligt kommer de att gå till nätverkande och deltagande på konferenser inom mitt område. 

Prisutdelningen kommer att ske vid Akademisk högtid den 12 oktober.


Sidan uppdaterades 2018-11-12