CER och Mittuniversitetet utvecklar digital modell för flexibla kurser

Tor 22 nov 2018 08:48

Mittuniversitetet får sex miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova. Pengarna ska användas till ett pilotprojekt där en ny typ av flexibel vidareutbildning för specialister ska utarbetas. Projektet löper över två år och är inriktat på bank- och försäkringsbranschen.

SE-banken (CER och ekomprogrammet)
Mittuniversitetet samverkar med bank- och försäkringsbranschen inom ramen för CER-nätverket, vilket ligger till grund för pilotprojektet. Foto: Olle Melkerhed.

– Det är ett mycket betydelsefullt pilotprojekt som ska resultera i en modell som hela branschen ska kunna använda sig av. En förutsättning för att vi ska lyckas är att vårt etablerade nätverksarbete fortsätter att vara framgångsrikt, säger Peter Öhman, professor i företagsekonomi och centrumledare för Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER.

Syftet med projektet är att utveckla flexibla kurser för yrkesverksamma specialister där videostöd, lärplattformar, sociala medier och andra tekniska resurser integreras som stöd för lärandet. Upplägget ska vara så pass flexibelt att de som deltar själva kan avgöra hur och när de vill och kan studera.

Enbart i Västernorrlandsregionen arbetar över 2 000 personer inom bank och försäkring och branschen, men endast en begränsad andel av dessa sysslar med kvalificerat utvecklingsarbete.  

– Vi gör det här för att stärka kompetensen inom ett för både Västernorrland och flera andra svenska regioner strategiskt viktigt arbetsmarknadsområde, bank och försäkring. Forskning visar att företag i branschen själva kan behöva initiera nya affärsutvecklingsmodeller och det vill vi försöka bistå med samtidigt som vi stimulerar individers livslånga lärande, säger Jimmy Jaldemark, projektledare och docent i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Vinnova stödjer projektet med cirka sex miljoner kronor, Mittuniversitetet går själva in med cirka tre miljoner och partnerföretagen satsar egen tid. Projektet, som bär namnet BUFFL (BranschUtveckling hos banker och Försäkringsbolag genom Flexibelt Livslångt lärande), har möjliggjorts genom det så kallade CER-nätverket där Mittuniversitetet samverkar med näringsliv och samhällsaktörer.

I pilotprojektet medverkar följande organisationer från CERs nätverk; Handelsbanken, If, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Skåne och IIA Sweden. Vidare ingår även Mittuniversitetets forskningsgrupp HEEL (Higher Education and E-Learning) liksom Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och Fakulteten för ekonomi vid Högskolan i Kristianstad.

Kontaktpersoner:
Jimmy Jaldemark, forskningsledare HEEL, Higher Education and E-Learning, 010-142 82 88, jimmy.jaldemark@miun.se
Peter Öhman, centrumledare CER, Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer, 010-142 86 77, peter.ohman@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-12-12