Ny avhandling från CER om intraprenörskap

Fre 30 nov 2018 09:12

Den 30 november försvarade Belén Casales Morici sin avhandling "Corporate Entrepreneurship: A Comprehensive Field Review and Assessment of the Internal Organizational Environment Supportive of Strategic Entrepreneurship".

entreprenörskap

Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om utvecklingen av forskningsfältet intraprenörskap genom en systematisk och omfattande litteraturöversikt, samt att fördjupa vår förståelse för sambandet mellan interna organisatoriska faktorer och olika former av strategiskt entreprenörskap. Avhandlingen svarar därmed på två frågeställningar. Först, hur har forskningsfältet intraprenörskap utvecklats vad gäller forskningsteman, tillämpade metoder och teori, och vad säger denna utveckling om fältets tillväxt, mognad och legitimitet? Därefter, vad är förhållandet mellan interna organisatoriska faktorer och olika former av strategiskt entreprenörskap, specifikt förnyelse av produkter och tjänster samt organisatorisk och strategisk förnyelse?

För att svara på den första frågan genomfördes en litteraturgenomgång av totalt 344 artiklar, där utvecklingen av intraprenörskapsforskningen under perioden 1969–2017 analyserades. För att svara på den andra frågan genomfördes en enkätstudie på ett större företag inom den finansiella sektorn som undersökte sambandet mellan fyra interna organisatoriska faktorer och tre former av strategiskt entreprenörskap. Avhandlingen diskuterar teoretiska och praktiska konsekvenser och ger förslag till ytterligare forskning inom området intraprenörskap.

Läs eller ladda ner en sammanfattning


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2018-12-03