Professorer vid CER: Våga välja bort enkla lösningar – satsa på tillväxtföretag

Mån 12 nov 2018 10:29

I ett ledarstick av Joakim Broman i ST 5/10 med rubriken "Låt stödberoende företag dö" liknas statliga bidrag till nystartade företag vid en sockerkick.  Och vi skattebetalare får lite för dessa pengar.

sedlar

Professorerna Peter Öhman och Darush Yazdanfar, båda verksamma vid CER, skriver i en debattartikel publicerad i Sundsvalls tidning den 5 november 2018, att politiker, i sina ambitioner att stötta företagssektorn, allt som oftast landar i satsningar till nystartade företag. Det är förvisso en enkel åtgärd menar Öhman och Yazdanfar, men efter att ha granskat mer än 40.000 små och medelstora företag kan de konstatera att enkla åtgärder inte alltid är de bästa. Den, ibland, ensidiga fokuseringen på stöd till nystartade företag verkar inte ge avsedda effekter på sysselsättningen, särskilt inte på längre sikt.

− De små och medelstora företagen i Sverige utgör mer än 99 procent av alla företag och det visar hur viktiga de är för svensk ekonomi och för sysselsättningen, förklara Peter Öhman och fortsätter:
− Efter vår granskning av svenska små och medelstora företag i olika branscher under åren 2008–2012 visar det sig att det är etablerade företag under kontrollerad tillväxt, och inte nystartade företag,  som står för merparten av nya arbetstillfällen. 

Läs hela debattinlägget här

För frågor kontakta:


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2018-12-19