Tor 29 nov 2018 14:50

Den 21 november fanns HåSa-projektet representerat av Timråbos vd Micael Löfqvist och Gustav Lidén, forskare vid Mittuniversitetet, på Sundsvall Timrå Airport när Mittuniversitetet ordnade Science Meeting tillsammans med Näringslivsveckan i Timrå.

Science Meeting

Micael Löfqvist och Gustav Lidén driver det gemensamma projektet: Boende, integration och affärsutveckling tillsammans.

− Boendesituationen för de som kommer till vår region från andra länder behöver förbättras eftersom den försvårar integrationsmöjligheter, säger Gustav Lidén och menar att detta måste adresseras både genom att underlätta etablering på bostadsmarknaden, motverka boendesegregation samt skapa utveckling och tillväxt i bostadsområden som kännetecknas av att de domineras av utrikesfödda.

− Personer som är nya i Sverige behöver ges möjligheter att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. För att etablering på arbetsmarknaden ska lyckas så räcker det inte endast med att utlandsfödda får verktyg för att integreras, säger Micael Löfqvist och fortsätter:
− Det är minst lika viktigt att majoritetsgrupperna, i synnerhet etablerade arbetsgivare ser detta som en del av sin affärsutveckling, samt har verktygen, inspirationen och viljan som krävs för att det ska bli en lyckad integration.

I projektet undersöks befintliga integrationsprocesser i bostadsområdet Tallnäs i Timrå kommun. Det sker genom att medverka till utarbetandet av framgångsrika integrationsprocesser i området och genom att ge förslag på och analysera hur Tallnäs kan utvecklas.

Mer info och kontakt:

Gustav Lidén

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2018-12-13