CER i världen | miun.se
Ons 12 dec 2018 15:36

I början av december presenterade CER-forskarna Edith Andresen, Heléne Lundberg och Tommy Roxenhall, sina senaste forskningsrön på två stora forskningskonferenser i Asien och Australien.

Glob Karta Världen

Tommy Roxenhall deltog på konferensen ANZMAC i Adelaide i Australien, en av världens största marknadsföringskonferenser. Här deltog över 400 forskare från hela världen, och de flesta spåren och artiklarna under konferensen hade mer eller mindre anknytning till fenomenet Customer Engagement. Customer Engagement innebär att företag försöker få sina kunder engagerade i aktiviteter som i sin tur leder till högre lojalitet och mer försäljning än tidigare.
— Jag presenterade artikeln ”CSR commitment as window dressing strategy driven by dissatisfied customer, säger Tommt Roxenhall och berättar att artikeln är skriven tillsammans med professorerna Peter Öhman och Darusch Yazdan, också verksamma vid CER. Tommy Roxenhall förklarar att artikeln handlar om att stora internationella företag lovar sina missnöjda kunder att arbeta med CSR-frågor men i praktiken gör man inte det.

Konferens om industriell marknadsföring
En Industrial Marketing and Purchasing (IMP) konferens anordnas årligen i Europa och vartannat år i Asien. I år samlandes forskare från hela världen på Sri Lanka, för att diskutera industriell marknadsföring (business-to-business) och nätverk.
— Den asiatiska konferensen samlar ca 60 deltagare vilken gör att den i hög grad liknar en workshop där deltagarna verkligen får tillfälle att nätverka, diskutera sin forskning och hitta samarbetsmöjligheter, säger Heléne Lundberg som presenterade sin studie ”Learning from internationalisation success and failure”, som genomförts tillsammans med Luis Fernando da Costa Oliveira, Martin Johanson och Stylianos Papaiouannou. Studien fokuserar hur små och medelstora företags vidare internationalisering påverkas av framgångsrika och misslyckade försök att gå in på nya marknader.

Edith Andresen presenterade sin studie ”Business network and corporate sustainability view on value co-creation as part of business model innovation – a case study of district heating companies in Sweden” som hon genomfört tillsammans med Olof Björkqvist, Anna-Karin Stengard och Heléne Lundberg.
— Min studie sätter fokus på det värdeskapande arbete med hållbara affärsmodeller och affärsmodellinnovationer som äger rum mellan företag, kunderna och övriga intressenter kring fjärrvärme, säger Edith Andresen och berättar att hon är mycket nöjd med konferensen som bland annat resulterat i nytt samarbete med en välrenommerad amerikansk forskare.

Kontakt

CER

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2018-12-19