Svensk‑finskt samarbete ska lyfta småföretag i norr

Tor 07 feb 2019 14:42

Den 28 -28 januari samlades forskare i Vasa från CER tillsammans med kollegor från universiteten i Luleå, Vasa och Tammerfors för en gemensam kick-off för Botnia-Atlantica projektet BID4E.

Midas

Konkurrenskraften hos små och medelstora företag ska stärkas genom ett nytt projekt där forskare vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER, på Mittuniversitetet medverkar. Ett 30-tal företag i Västernorrland, Västerbotten och finska Österbotten ska bland annat få nya digitala verktyg för affärsutveckling och internationalisering.

Projektet BID4E har beviljats drygt fyra miljoner kronor i stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet leds av Vasa universitet och utöver Mittuniversitetet så medverkar också Tammerfors universitet och Luleå tekniska universitet. Förutom nya digitala verktyg erbjuds företagen också utbildningar om bl a digitalisering, miljöhållbarhet och mångfald.

– Många små och medelstora företag har begränsade kunskaper och möjligheter för internationell affärsutveckling och eftersom de vanligtvis även har en begränsad hemmamarknad så blir konsekvenserna allvarliga. Genom det här projektet vill vi ge dem bättre förutsättningar, säger Heléne Lundberg, docent i företagsekonomi, CER, Mittuniversitetet.

Projektet riktar sig i första hand mot små och medelstora företag inom tillverkningsbranscher i den sk Botnia-Atlanticaregionen. Målsättningen är att inkludera ett 30-tal företag i Västernorrland, Västerbotten och finska Österbotten. Arbetet inleddes i januari 2019 och pågår fram till sommaren 2021.

– En viktig del i projektet blir företagens möjligheter att hitta nya nätverk, vilket ska stöttas i ett affärsutvecklingsprogram. Det rör sig om små och medelstora företag som kommer att ha mycket att vinna på att bilda nya, gränsöverskridande partnerskap, säger Edith Andresen, docent i företagsekonomi, CER, Mittuniversitetet.

Inom Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet finns ett 20-tal forskare som bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer. I CERs uppdrag ingår också att etablera branschnätverk och bidra till regional utveckling.

– Vår förhoppning är att företagen inte bara ska kunna behålla sin verksamhet utan också utveckla den, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till fler arbetstillfällen och därigenom även stärker regionen i fråga, säger Heléne Lundberg.

kontakt

edithhelene

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-02-08