"Inkludering och mångfald handlar om att bejaka människor"

Fre 15 mars 2019 15:26

Vid CER –nätverkets senaste frukostseminarium på temat inkludering och mångfald hade fyrtiotalet chefer inom den finansiella sektorn i Sundsvall förmånen att få lyssna till Åsa Nilsson Billme, chef för Diversity & Inclusion på Nordea.

Åsa Nilsson Billme
Åsa Nilsson Billme vid CER-nätverkets frukostseminarium 15 februari.

Åsa Nilsson Billme var fjolårets Anna-pristagare, ett jämställdhets- och mångfaldspris som delas ut till medarbetare inom finansbranschen. Hennes engagemang i frågor som rör inkludering och mångfald började redan som barn, och har varit en röd tråd genom karriären.

Varför är inkludering viktigt?
Människor vill bli inkluderade och känna att sig behövda. Det ligger i mänsklighetens natur. Ur ett företagsperspektiv är jag också övertygad om att det är en fråga om överlevnad. Om vi inte är lyhörda inför en marknad som är mångfacetterad, kan vi heller inte att möta våra kunders behov.  Det handlar även om att bidra till ett hållbart samhälle – ur alla aspekter såväl miljömässiga, ekonomiska och sociala. 

Hur hänger mångfalt och affärsnytta ihop?
Vi vet att inkludering blir viktigare och viktigare för att vara attraktiva som företag, organisationer och samhälle. Vi vet också att team som leds på ett inkluderande sätt, gör oss mycket starkare och mer innovativa. Och innovation leder till affärer. Svårare än så är det inte.

Vad betyder det här i praktiken? 
Inkludering och mångfald handlar om att bejaka alla människor, och möta dem där de är. När varför är tydligt så blir det enkelt. Praktiskt handlar det om att hitta rutiner och metoder som fungerar i vardagen. Ett sätt kan vara att jobba med frågorna i alla delar av organisationen, vilket vi på Nordea tycker är en bra arbetsmetod. Medarbetare med engagemang för frågor som rör mångfald och inkludering har fått stöd av sina chefer att jobba med frågorna  – tex i Polen har vi en grupp medarbetare som jobbar med HBQTperspektivet, och här i Sverige har vi en grupp som arbetar med frågor som rör fysiska funktionsnedsättningar. Tillsammans lär vi sedan av varandra och sprider kunskaperna vidare in i organisationen för att utveckla våra tjänster, medarbetarskap och kundbemötanden.

 

Kontakt

Charlotta Dückhow

Sidan uppdaterades 2019-03-15