Insatser för att stimulera livslångt lärande

Tis 16 apr 2019 14:06

Den 17 april träffade Mittuniversitetets ledning och medarbetare landshövding Berit Högman och ordförande för riksdagens utbildningsutskott Gunilla Svantorp för att bland annat samtala kring åtgärder för att stimulera livslångt lärande i samhället.

livslångt lärande
Från vänster: Peter Öhman, Åsa Bång, Jimmy Jaldemark, Berit Högman, Gunilla Svantorp, Anders Fällström och Eva Dannetun.

Medverkade vid träffen gjorde centrumledare Peter Öhman vid CER, koordinator Åsa Bång vid RUN och docent Jimmy Jaldemark vid institutionen för utbildningsvetenskap. Tillsammans med Jimmy Jaldemarks forskargrupp HEEL arbetar CER med BUFFL-projekt där fokus är att ta fram korta flexibla kurser riktade mot bank- och försäkringsbranschen. Åsa Bång som är koordinatör på RUN (regionalt utvecklingsnätverk) arbetar tillsammans med Jimmy Jaldemark i BLAD-projektet där behovsstyrt lärande genom anpassat deltagande står i centrum. Båda insatserna handlar om att utveckla former för livslångt lärande som är anpassade efter de krav och behov som finns hos offentliga organisationer och näringsliv.

− Vi har en viktig roll när det gäller att stimulera livslångt lärande i samhället, inte minst i vårt närområde. Vi vill ta ansvar för att kunna möta regeringens ambitioner om att göra högre utbildning mer tillgänglig i hela landet, underlätta omställning och säkra kompetensförsörjningen, säger Anders Fällström, rektor.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-04-16