Lyckat seminarium om förändringsledning i praktiken

Mån 30 sep 2019 17:31

Fredagen den 27 september ordnade CER-nätverket frukostseminarium på temat förändringsledning i praktiken med Mitthems Nina Staaf.

Nina Staaf

Nina Staaf  är projektledare för Mitthems satsning "Hållbara tillsammans", ett treårigt EU-projekt där Mitthem och MittSverige Vatten & Avfall samarbetar för en mer hållbar framtid. 
— Projektet har haft stort fokus på hur beteenden hos en önskad målgrupp kan påverkas genom tydligt ledarskap och aktiv förändringsledning, säger Nina och berättar att ett av deras  viktigaste verktyg varit den flerspråkiga Hållbarhetsskolan. Här har projektgruppen och de boende möts upp och diskuterat hållbarhet i vardagen, som sopsortering och hur man kan spara vatten i hushållen genom att till exempel minska duschtiden.

Det övergripande målet i projektet har varit att minska avfallsmängderna samt användningen av vatten och energi på några utvalda adresser i Nacksta och Skönsberg.
— Över 800 hyresgäster har gått vår hållbarhetsskola, och det uppsatta målet på minskad vatten- och energiförbrukningen med 5% på utpekade adresser har vi uppnått med råge tack vare de beteendeförändringar som vi har fått till. 

Att driva förändringsarbete är inte lätt, och det finns en hel del fallgropar längst vägen förklarar Nina som berättar att en lärdom de tagit med sig är vikten av att lära känna målgruppen samt att se de boende som viktiga budskapsbärare.
— Nyckeln till framgången har helt klart varit att involvera hyresgästerna själva, och använda dem som ambassadörer både när det informations- och förankringsarbetet.

Snart är projekttiden slut, men arbetet med "hållbara tillsammans" lever vidare. Mitthem, MittSverige Vatten & Avfall och Sundsvalls energi ska etablera en samverkansplattform där hållbarhetsfrågor diskuteras vidare. 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-09-30